Tác giả: hangbongda

Khi mới 21 tuổi, Haaland đã tạo dựng được danh tiếng của mình nhờ những con số lớn và thể chất thô sơ. Liệu anh ấy…